Nederlandse Ondernemersverenging voor Afbouwbedrijven
Nieuweweg 226
Postbus 310
3900 AH Veenendaal
Tel.: 0318-527290
Fax: 0318-522357
E-mail: info@noa.nl
Website: www.noa.nl